Szkolenia Elite Aesthetics 

Szkolenia Elite Aesthetics 

Wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie. 

Usta 

Festiwal Ust-Szkolenie z technik wypełniania, powiększania i modelowania ust poziom podstawowy i średniozaawansowany.

Prowadząca: Magdalena Florczak-zabiegowiec oraz szkoleniowiec kosmetologii estetycznej, oraz fundatorka Elite Aesthetics. Swoje pierwsze kroki stawiała na uczelniach w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia na kierunkach Beauty Therapy and Practice Nurse. Magdalena specjalizuje się w zabiegach z użyciem wypełniaczy, stymulatorów tkankowych, fibryny i osocza bogatopłytkowego, nici PDO i COG oraz laseroterapii.  

Program szkolenia: Szkolenie składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

Czas trwania szkolenia: Od 6 do 8 godzin.

Ilość modelek: 4 (Modelki zapewnione przez organizatora).

Cena: £

Rezerwacja miejsca: Magdalena Florczak-Elite Aesthetics (Aplikacja Messenger).

Certyfikat: Certyfikat ukończenia szkolenia według standardu CPD Akredytacja. 

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu technik wypełniania, powiększania i modelowania ust z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego. Szkolenie Festiwal Ust skierowane jest do osób, które pragną wprowadzić zabiegi wypełniania, powiększania i modelowania ust do swojej oferty, jak również tych, którzy mają już owe zabiegi w ofercie, jednakże pragną umocnić podstawy i udoskonalić swoje umiejętności.  

Cześć teoretyczna szkolenia zajmuje 20% czasu szkoleniowego, cześć praktyczna szkolenia zajmuje 80% czasu szkoleniowego (samodzielne wykonanie zabiegów na modelkach pod okiem trenera). 

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zabiegów wypełniania, powiększania i modelowania ust samodzielnie. Dodatkowo kursanci otrzymują w wersji papierowej autorskie materiały edukacyjne opracowane przez trenera – Lips Augumentation WorkBook™ w języku polskim, zgody oraz kartę pacjenta. 

Program szkoleniowy:

Część teoretyczna:

1. Historia medycyny estetycznej.

2. Charakterystyka, rodzaje i zastosowanie kwasu hialuronowego.

3. Preparaty z usieciowanym kwasem hialuronowym dostępne w Polsce i Wielkiej Brytanii.

4. Kwalifikacja do zabiegów i anatomiczne możliwości modelowania ust-omówienie na przykładach zdjęć. 

5. Podstawy anatomii niezbędne do przeprowadzenia zabiegu.

6. Budowa skóry i zalecane głębokości wkłuć podczas wypełniania, powiększania i modelowania ust. 

7. Techniki podania kwasu hialuronowego: liniowa, punktowa, zatrzaskowa.

8.  Metody modelowania ust w przypadku zaniku czerwieni wargowej, ust wąskich, ust 50+, opadających kącików ust, asymetrii ust- dobór odpowiedniego preparatu i techniki w celu uzyskania jak najlepszych efektów. 

9.  Powikłań mogące wystąpić po podaniu usieciowanego kwasu hialuronowego oraz zasady postępowania-omówienie na przykładach zdjęć. 

10. Kwalifikacja do zabiegu:

– Konsultacja przed zabiegowa,

– Przeciwskazania,

– Dokumentacja oraz zgoda na zabieg,

– Dokumentacja fotograficzna wymagana do przeprowadzenia zabiegu. 

11. Przygotowanie klienta do zabiegu.

Część praktyczna:

1. Pokaz zabiegu wykonany przez trenera krok po kroku.

2. Przygotowanie stanowiska pracy.

3. Uzupełnienie karty klienta, przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie zabiegu z klientem. 

4. Samodzielne wykonanie zabiegu na modelkach z zakresu:

– Uwydatnienia konturu ust*,

– Modelowania*,

– Unoszenia kącików ust*,

– Powiększania ust*,

– Korekcji asymetrii ust*,

– Rekonstrukcji rynienek nosowo – wargowych*.

*Zakresy zabiegów zalezą od wskazań występujących u modelek. 

5. Prezentacja technik robienia korzystnych zdjęć.

6. Zalecenia po zabiegowe.  

Usta 

Russian Lips-technika modelowania i wypełniania ust na płasko metodą Russian Lips poziom zaawansowany. 

Prowadząca: Magdalena Florczak zabiegowiec oraz szkoleniowiec kosmetologii estetycznej, oraz fundatorka Elite Aesthetics. Swoje pierwsze kroki stawiała na uczelniach w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia na kierunkach Beauty Therapy and Practice Nurse. Magdalena specjalizuje się w zabiegach z użyciem wypełniaczy, stymulatorów tkankowych, fibryny i osocza bogatopłytkowego, nici PDO i COG oraz laseroterapii.  

Program szkolenia: Szkolenie składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

Czas trwania szkolenia: Od 6 do 8 godzin.

Ilość modelek: 2-3 (Modelki zapewnione przez organizatora).

Cena: £

Rezerwacja miejsca: Magdalena Florczak-Elite Aesthetics (Aplikacja Messenger).

Certyfikat: Certyfikat ukończenia szkolenia według standardu CPD Akredytacja. 

Cel edukacyjny:

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających średniozaawansowaną wiedzę z zakresu wypełniania, powiększania i modelowania ust z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ulepszeniem warsztatu pracy oraz jakości oferowanych usług. Metoda Russian Lips charakteryzuje się mocno podkreślonym łukiem Kupidyna, podniesieniem kącików ust oraz powiększeniem objętości górnej i dolnej wargi. Dzięki temu, że nie wypycha ust w tak zwany kaczy dziubek, zamiast tego daje efekt pełnych wydatnych ust w kształcie serca, metoda Russian Lips zyskała sławę i jest szeroko pożądana przez klientki zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. 

Cześć teoretyczna szkolenia zajmuje 20% czasu szkoleniowego, cześć praktyczna szkolenia zajmuje 80% czasu szkoleniowego (samodzielne wykonanie zabiegów na modelkach pod okiem trenera).  

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zabiegów metoda Russian Lips samodzielnie. Dodatkowo kursanci otrzymują w wersji papierowej autorskie materiały edukacyjne opracowane przez trenera – Russian Lips WorkBook™ w języku polskim, zgody oraz kartę pacjenta. 

Program Szkoleniowy:

Część teoretyczna:

1. Anatomia -omówienie anatomii obszaru ust.

2. Omówienie głębokości wkłucia, techniki modelowania, wypełniania i konturowania.

3. Faktyczne anatomiczne możliwości modelowania ust, dobór odpowiedniej techniki dla uzyskania jak najlepszego efektu. 

4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu z użyciem techniki Russian Lips (na płasko).

5. Rodzaje preparatów z kawasem hialuronowym dostępnych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Omówienie różnic między nimi oraz wybranie najodpowiedniejszego.

6. Znieczulenie – wady i zalety. 

7. Postępowanie po zabiegowe – omówienie efektów niepożądanych i możliwych powikłań.   

Część praktyczna:

1. Pokaz zabiegu wykonany przez trenera krok po kroku.

2. Samodzielne wykonanie zabiegu modelowania ust metoda Russian Lips na modelkach.

Usta 

Baby Doll Lips-technika modelowania i wypełniania ust na płasko metodą Baby Doll Lips poziom zaawansowany. 

Prowadząca: Magdalena Florczak zabiegowiec oraz szkoleniowiec kosmetologii estetycznej, oraz fundatorka Elite Aesthetics. Swoje pierwsze kroki stawiała na uczelniach w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia na kierunkach Beauty Therapy and Practice Nurse. Magdalena specjalizuje się w zabiegach z użyciem wypełniaczy, stymulatorów tkankowych, fibryny i osocza bogatopłytkowego, nici PDO i COG oraz laseroterapii.  

Program szkolenia: Szkolenie składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

Czas trwania szkolenia: Od 6 do 8 godzin.

Ilość modelek: 2-3 (Modelki zapewnione przez organizatora).

Cena: £

Rezerwacja miejsca: Magdalena Florczak-Elite Aesthetics (Aplikacja Messenger).

Certyfikat: Certyfikat ukończenia szkolenia według standardu CPD Akredytacja. 

Cel edukacyjny:

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających średniozaawansowaną wiedzę z zakresu wypełniania, powiększania i modelowania ust z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ulepszeniem warsztatu pracy oraz jakości oferowanych usług. Metoda Baby Doll Lips różni się od metody Russian Lips sposobem podawania kwasu hialuronowego i oczywiście efektem końcowym zabiegu. Usta wykonane metoda Baby Doll Lips mają wyraźny kontur (jednakże mniej zaostrzony łuk kupidyna jak przy metodzie Russian Lips), podniesione boki ust oraz uwydatnioną środkową cześć warg.  Metoda Baby Doll Lips dzięki temu, że nie wypycha ust oraz naturalnemu efektowi końcowemu który odmładza całą twarzy zyskała sławę i jest szeroko pożądana przez klientki zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Cześć teoretyczna szkolenia zajmuje 20% czasu szkoleniowego, cześć praktyczna szkolenia zajmuje 80% czasu szkoleniowego (samodzielne wykonanie zabiegów na modelkach pod okiem trenera). 

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zabiegów metoda Baby Doll Lips samodzielnie. Dodatkowo kursanci otrzymują w wersji papierowej autorskie materiały edukacyjne opracowane przez trenera – Baby Doll Lips WorkBook™ w języku polskim, zgody oraz kartę pacjenta.

Program Szkoleniowy:

Część teoretyczna:

1. Anatomia -omówienie anatomii obszaru ust.

2. Omówienie głębokości wkłucia, techniki modelowania, wypełniania i konturowania.

3. Faktyczne anatomiczne możliwości modelowania ust, dobór odpowiedniej techniki dla uzyskania jak najlepszego efektu. 

4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu z użyciem techniki Baby Doll Lips (na płasko).

5. Rodzaje preparatów z kawasem hialuronowym dostępnych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Omówienie różnic między nimi oraz wybranie najodpowiedniejszego.

6. Znieczulenie – wady i zalety. 

7. Postępowanie po zabiegowe – omówienie efektów niepożądanych i możliwych powikłań.   

Część Praktyczna:

1. Pokaz zabiegu wykonany przez trenera krok po kroku.

2. Samodzielne wykonanie zabiegu modelowania ust metoda Baby Doll Lips na modelkach.